Menu

Mantelzorg Theater

Theater

Eigen ervaring centraal

Vanuit de ervaring en de dagelijkse praktijk van mantelzorgers werken we door middel van theater aan bewustwording en empoweren van mantelzorgers.

Bij een actieve vorm van theater kunnen mensen direct voelen wat een verandering in gedrag of in de situatie met ze doet. Bij het kijken naar scènes gebaseerd op de werkelijkheid krijgen mensen een spiegel voorgehouden. Bepaalde aspecten worden uitvergroot en men krijgt meerdere kanten te zien: het ‘eigen’ gedrag en ook hoe dat over kan komen op de ander.

Creativiteit en emotie worden gestimuleerd. Het geleerde blijft beter hangen, waardoor er eerder een verandering in gang gezet wordt.

Citaat

"In de krant stond een theatervoorstelling over mantelzorg. Mijn vrouw, waar ik al jaren voor zorg, vond dat ik daar maar naartoe moest.

Kom je er ook nog eens uit, zei ze. In het toneelstuk, dat weet ik nog heel goed, lag de zieke op bed en de mantelzorger verzorgde. De fysiotherapeut kwam langs en de wijkverpleegkundige. Ze hadden allemaal een boodschap voor de mantelzorger. Toen iedereen was geweest vroeg die mantelzorger: wat moet ik nou doen? Er worden alleen maar opdrachten gegeven en niet gevraagd ‘kun je het aan?’ en ‘doe je er wat mee?’

Dat is mij heel erg bijgebleven. Vanaf dat moment heb ik hulp gezocht en ben ik in contact gekomen met het steunpunt mantelzorg." 

Er- en herkenning

Mantelzorgers herkennen zich veelal niet in de term mantelzorg. De praktijk leert dat zij er relatief alleen voor staan en pas in beeld komen bij hulpverleners wanneer zij de zorg niet meer aankunnen.

Bewustwording en heldere communicatie is voorwaarde om op eigen wijze te kunnen zorgen, zodanig dat je mantelzorg kunt combineren met bijvoorbeeld een betaalde baan en overbelasting wordt voorkomen.

Toeschouwer en deelnemer

Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar wordt in het interactieve deel uitgenodigd om mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan over de uitgespeelde problematiek.

Zo deelt het publiek kennis met elkaar over hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan, en ontwikkelt strategieën die ze in haar eigen realiteit kan toepassen. Bovendien geven scènes en dialoog inzicht in persoonlijke verhalen van buurt en/of lotgenoten.

Resultaat

Onze inzet is mantelzorgers door theater bewust te maken van hun (zorg)situatie en te empoweren, zodanig dat zij gerichte keuzes kunnen maken in de wijze waarop zij de zorg voor hun naaste organiseren en daarmee overbelasting wordt voorkomen.

  • Breder begrip creëren voor de positie van mantelzorgers
  • Kennis delen tussen mantelzorgers onderling en tussen mantelzorgers en beleidsmakers, hulpverleners, etc.

Enthousiast?

Neem contact met ons op. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden van Mantelzorg Theater.

Contact Download: Info Theater