Menu

Jonge Mantelzorg

Mantelzorg in klas

Jonge Mantelzorg

“Heel soms moest ik voor school naar de supermarkt en dan moest ik brood halen en dan moest ik ook vlug een broodje eten en dan ging ik naar school en dan kwam ik te laat. Ook als ik huiswerk had, had ik het niet gedaan omdat ik dan mijn moeder moest helpen met dingen.”

Ya-Keylah (11) | Educatieve Bikkels | VPRO/IDTV.

Opgroeien met zorg

Ongeveer een kwart van de jeugdigen in Nederland groeien op met ziekte en zorg in de thuissituatie. We noemen hen ook wel ‘jonge mantelzorgers’. Veel jonge mantelzorgers ervaren de zorgsituatie als heel normaal en ondervinden ook geen problemen. Opgroeien met zorg kan echter ook heel zwaar zijn. Veel zorgende jongeren ervaren vermoeidheid, stress, psychische problemen, concentratieproblemen en slaaptekort door hun thuissituatie. Ook hebben zij weinig of geen tijd voor huiswerk en afspreken met vrienden of vriendinnen.

Samen met gemeenten, scholen en organisaties in zorg en welzijn slaan we de handen ineen om deze jonge mantelzorgers te identificeren en te steunen.

Aanpak

De aandacht gaat veelal uit naar het zieke familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Ook herkennen zij zichzelf niet als zodanig, zij maken niet of nauwelijks hun zorgen kenbaar en willen niet aangesproken worden als mantelzorgers; zij willen het liefst zo gewoon mogelijk zijn. Dit betekent dat organisaties en professionals voor het bereiken van jonge mantelzorgers goed moeten aansluiten bij hun leefwereld.

Door middel van een projectmatige aanpak geven wij de ondersteuning van jonge mantelzorgers een flinke impuls. Door aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers kunnen zij tijdig worden herkend en steun aangeboden krijgen. Maar ook gewoon begrip en een luisterend oor.

Doel 1: Agenderen

In het programma betrekken we nadrukkelijk de jongeren zelf. In een Amerikaanse schoolbus verzorgen we gastlessen en we nodigen enkele jongeren uit voor het jongeren panel. We werken aan bewustwording, maar betreken zo ook jongeren bij de realisatie van een bewustwording- en ondersteuningsprogramma. In het er- en herkennen van jonge mantelzorgers hebben intermediairs een cruciale rol. Het gaat hier om onderwijzers en docenten die bijvoorbeeld signalen oppakken als te laat komen, het huiswerk niet af of alleen naar huis gaan. Maar ook gaat het om jongerenwerkers en (zorg)professionals die de situatie thuis kennen. Deze intermediairs ondersteunen we zodat zij mantelzorgers herkennen en kunnen helpen.

  • Jongerenpanel
  • Rondetafelgesprek docenten
  • Gastlessen
  • Rondetafelgesprek buurt- en jongerenwerkers.

Doel 2:  Steunen

De programmaonderdelen van doel 1 geven nieuwe inzichten die we – aangevuld met adviezen van het jongerenpanel – voorleggen aan relevante veldpartijen. Inzet is de realisatie van een toekomstbestendig Ondersteuningsprogramma Jonge Mantelzorger. evens gaan we concreet enkele interventies op buurtniveau ontwikkelen en uittesten. Resultaten worden geborgd in een online kennisdossier en een toekomstbestendig ondersteuningsprogramma waarin veldpartijen samenwerken.

  • Innovatiekamers
  • Netwerktafel
  • Realisatie Ondersteuningsprogramma Jonge Mantelzorger
  • Kennisplatform Jonge mantelzorger

Enthousiast?

Neem contact met ons op. Graag verkennen we hoe we samen jonge mantelzorgers kunnen steunen.

Contact