Menu
Zorgrespijt

Wie wij zijn

visie en missie

Wat ons beweegt

 

Wat wij zien
De zorg in Nederland veranderd. Nadrukkelijk wordt er een beroep gedaan op hulp uit de eigen sociale omgeving; de mantelzorg en vrijwilligers. De formele zorg sluit daar op aan.

Dankzij de inzet van deze mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hulpbehoevenden langer thuis wonen en houden we de zorgkosten betaalbaar. De meeste mensen willen elkaar ook helpen, zij vinden dat heel normaal. Echter kan mantelzorg ook zwaar zijn en is deze moeilijk te combineren met bijvoorbeeld een baan of opleiding. De druk op de mantelzorg is groot en er zijn zorgen of de transformaties in het sociaal domein lukken.

Hoe kijken we daar tegen aan
De ‘participatiemaatschappij’ wordt in onze visie alleen een succes als burgers ook daadwerkelijk willen en kunnen zorgen voor elkaar. Dat betekent dat zij de regie kunnen nemen. Bovendien vraagt dat om maatwerk, immers is de ene (zorg)situatie de ander niet.

Onze belofte
Wij ontwikkelen producten en diensten die zijn gericht op het versterken van de mantelzorg met als doel het voorkomen van uitval en dat er dure (formele)zorg moet worden ingezet.

Ons team

Betrokken & Professioneel

Jan Anne van Dijk

(+31) 6 24 71 66 13

Mail

Petra van der Horst

(+31) 6 11 08 68 58

Mail

Moniek Lommen

(+31) 6 48 09 78 72

Mail